Microsoft uništava Xbox Fitness, čak i ako ga posjedujete

^