U opasnosti da izazove neslaganje, ConcernedApe odbija odabrati svog omiljenog NPC-a Stardew Valley

^