Program za pretraživanje širine prvo (BFS) C ++ za prelazak preko grafa ili stabla

^