Koscenarist Original Portala poziva Valve da počne raditi Portal 3

^