Metroid Dread je upravo dobio demo za one koji još uvijek razmišljaju o tome

^