Prvi mjesec događaja događaja preslikao se na Destiny 2

^