Klasična animacija Super Mario Bros. iz 1986. ima novu 4K restauraciju

^