Netflix stječe međunarodna prava na dugometražni Gushers komercijalni Animal World

^