Za što se koristi C ++? 12 najboljih stvarnih aplikacija i upotreba C ++-a

^