Ljudi se pretvaraju u životinje i Bog ih tjera da se utrkuju: sad sam konj!

^