Unix naredba za sortiranje sa sintaksom, opcijama i primjerima

^