Tar naredba u Unixu za stvaranje sigurnosnih kopija (primjeri)

^