DmC-ov novi Dante je očito bolji od starog Dantea

^