Resident Evil 2 ima nekoliko lukavih trofeja na koje morate paziti

^