AWS Elastic Beanstalk Vodič za postavljanje .NET web aplikacija

^