Rad na AWS CodeDeploy DevOps alatu za automatiziranu implementaciju

^