Afrički razvijeni Aurion: Zaostavština Kori-Odana koja traži sredstva na Kickstarteru

^