Spock za integraciju i funkcionalna ispitivanja sa selenom

^