Igrači raketne lige pronašli su novog mehaničara tri godine nakon lansiranja

^