Kako postupati s iznimkom u Groovy skriptama SoapUI - Vodič za SoapUI br. 11

^