Java Class Vs Objekt - Kako koristiti klasu i objekt u Javi

^