Algoritam rasta učestalog uzorka (FP) u rudarstvu podataka

^