Gospođica Kobayashi's Dragon Maid shmup ovog ljeta krila je na zapadu

^