Čini se da serija Watch Dogs za sada miruje, ali evo mange

^