Ulazak Valeere u Heroes of the Oluja čini jednog previše skrivenog lika

^