Novi Gunner TERA Online je MMO klasa koja je najviše usmjerena prema akcijama

^