Switch čini još jedan skok jer Trails of Cold Steel III predvodi grupu u Japanu

^