Konačno sam ubila svoje majmune kako bih usvojila meso u predaka: Odiseja čovječanstva

^