Call of Duty: DLC karte i načini modernog ratovanja neće biti tempirani ekskluzivi kao prije

^