Kako stvoriti i izvršiti svoj prvi projekt SoapUI koristeći WSDL - Tutorial br. 4 za SoapUI

^