Gran Turismo tvorac zadirkuje da će sljedeći unos biti 'kombinacija prošlosti, sadašnjosti i budućnosti'

^