Disney je napravio automatizirane robote za zaustavljanje jer zašto ne?

^