Amilia St. John reagira na očevu 'užasnu propast mališana'

^