(Ažuriranje) U Japanu izlazi tematski samurajski Shodown tematski

^