Odgovor na neke argumente u intervjuu Anite Sarkeesian

^