Marker sučelje u Javi: serializira se i može se klonirati

^