Gdje je moja jebena Forza 2? A moja tri televizora?

^