Što je analiza utjecaja pri testiranju softvera?

^