Još uvijek ne znamo hoće li Bobby Kotick ostati u Activisionu nakon spajanja

^