Tom Nook je svetac, jer je jedina osoba koja će mi ikad dati zajam za stan

^