Ova bebop izvedba Sonic 3 Continue glazbe dokazuje da pjevačica Persone 5 Lyn može pokriti sve

^