Igrači Elden Ringa pobjeđuju Radahna dopuštajući mu da se zakuca

^