MOBA mjehurić je samo malo popucao, ali evo nekoliko njih koji su još preostali ili dominiraju

^