Zatvor starješina Destiny imat će nove modifikatore, još borbe protiv šefova i tona borbe

^