PSA: Valveov novi Aperture Desk Job može se igrati i na PC-u

^