Sljedeće širenje Exilea uskoro dolazi, i naravno da će biti besplatno

^