Eiyuden Chronicle: Rising je spor, ali ugodan akcijski RPG za izgradnju grada

^