Je li SSX Blur teško kontrolirati? Ne, nije, glupo lice! Kako god, čudan dah!

^