Umetnite više dokumenata u MongoDB pomoću nizova

^