Ako vam je potreban prostor na Switchu, izbrišite neke neuhvatljive demo podatke o spremanju

^